Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą skarp w ciągu drogi ekspresowej S3 od km 0+000 do km 54+012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71 , fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
  Al. Bohaterów Warszawy 33
  70-340 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71, fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
  REGON: 17511575001150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą skarp w ciągu drogi ekspresowej S3 od km 0+000 do km 54+012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą skarp w ciągu drogi ekspresowej S3 od km 0+000 do km 54+012
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232452-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną