Zakup urządzeń medycznych dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Muzeum Narodowe w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska
 • Telefon/fax: tel. 914 315 200, , fax. 914 315 204
 • Data zamieszczenia: 2019-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  ul. Staromłyńska 27
  70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 315 200, , fax. 914 315 204
  REGON: 27686000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.muzeum.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń medycznych dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń medycznych dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” – w szczególności: a) kolposkop – mikroskop operacyjny– 1szt. b) skaler ultradźwiękowy – 3szt. c) lampa polimeryzacyjna – 2szt. d) mikrosilnik protetyczny – 2szt. e) lupy nagłówne – 6szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną