Zakup oprogramowania do audytu i zarządzania infrastrukturą IT oraz zestawów komputerowych dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-780 Szczecin, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260 , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdroje.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oprogramowania do audytu i zarządzania infrastrukturą IT oraz zestawów komputerowych dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do audytu i zarządzania infrastrukturą IT oraz zestawów komputerowych dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części zwanych pakietami. Szczegółowe wymagania i dokładny opis produktów znajduje się w załączniku od nr 1.1 do nr 1.2 „Szczegółowa oferta cenowa” (Pakiety od nr 1 do nr 2). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących minimum jeden z pakietów wskazanych poniżej. Ofertę należy złożyć na wszystkie produkty objęte danym pakietem. Nr pakietu Nazwa Pakietu Nr 1 Oprogramowanie do audytu i zarządzania infrastrukturą IT Nr 2 Dostawa w partiach komputerów i monitorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną