Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów gąsienicowych BWP-1 ,MTLB, WZT będacych na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2020-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów gąsienicowych BWP-1 ,MTLB, WZT będacych na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów gąsienicowych BWP-1, MTLB, WZT będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia oraz z załącznikami od nr 3, 3.1, 3a, 3a.1, 3b, 3b.1 (formularz cenowy podstawa + opcja ) do SIWZ - stanowiący jego integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną