ZAKUP I DOSTAWĘ TABLIC INFORMACYJNYCH, POMOCNICZYCH , OGŁOSZENIOWYCH , ZNAKÓW DROGOWYCH I STOJAKÓW NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWĘ TABLIC INFORMACYJNYCH, POMOCNICZYCH , OGŁOSZENIOWYCH , ZNAKÓW DROGOWYCH I STOJAKÓW NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tablic informacyjnych , pomocniczych, ogłoszeniowych , znaków drogowych i stojaków na potrzeby jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Szczegółowy opis, wymagania i sposób wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca wykona i dostarczy materiały zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 3 tj. formularz cenowy do SIWZ. Wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do magazynu Zamawiającego na adres wskazany w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną