ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ , ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU GOSPODARCZEGO

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ , ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU GOSPODARCZEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, środków i materiałów do utrzymania czystości oraz drobnego sprzętu gospodarczego dla instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie. b) opis przedmiotu i warunki dostawy zamówienia zostały szczegółowo określone w załączniku (nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami dostawy, oddzielny dla każdej części.) c) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment wymieniony w formularzu cenowym ( zał. nr 3, 3a, 3b ) na własny koszt, własnym środkiem transportu. d) produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji , zawierać etykiety o pochodzeniu produktu. e) wykonawca dostarczy wszystkie produkty wolne od wad i fabrycznie nowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną