Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon wraz z zabudową warsztatową oraz windą załadowczą z przeznaczeniem na samochód pogotowia technicznego wraz z jego dostawą do SPA Dąbie Sp. z o.o.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-784 Szczecin, ul. A. Struga
 • Telefon/fax: tel. 091 4643602 w. 236 , fax. 914 643 529
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o.
  ul. A. Struga 10
  70-784 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4643602 w. 236, fax. 914 643 529
  REGON: 81190684000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon wraz z zabudową warsztatową oraz windą załadowczą z przeznaczeniem na samochód pogotowia technicznego wraz z jego dostawą do SPA Dąbie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon wraz z zabudową warsztatową oraz windą załadowczą z przeznaczeniem na samochód pogotowia technicznego, którego data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2019 r. - świadczenie usług gwarancyjnych i obsług serwisowych przez Wykonawcę w okresie gwarancji (pojazdu oraz windy załadowczej), - przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz obsług serwisowych zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowany pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144220-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną