„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchni do czterech publicznych żłobków na terenie Szczecina, w podziale na cztery części” Część I - Żłobek nr 1, ul. Żaglowa 16, 70-832 Szczecin Część II - Żłobek nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin Część III - Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin Część IV - Żłobek nr 6, ul. Mazowiecka 11/12, 70-526 Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich
 • Województwo: brak
 • Adres: 70-430 Szczecin, Śląska
 • Telefon/fax: tel. 91 434 16 16 , fax. 91 434 16 16
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków Miejskich
  Śląska 54
  70-430 Szczecin, woj. brak
  tel. 91 434 16 16, fax. 91 434 16 16
  REGON: 36329548000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchni do czterech publicznych żłobków na terenie Szczecina, w podziale na cztery części” Część I - Żłobek nr 1, ul. Żaglowa 16, 70-832 Szczecin Część II - Żłobek nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin Część III - Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin Część IV - Żłobek nr 6, ul. Mazowiecka 11/12, 70-526 Szczecin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup , dostawa i montaż wyposażenia kuchni do czterech publicznych żłobków na terenie Szczecina, w podziale na cztery części Część I - Żłobek nr 1, ul. Żaglowa 16, 70-832 Szczecin Część II - Żłobek nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin Część III - Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin Część IV - Żłobek nr 6, ul. Mazowiecka 11/12, 70-526 Szczecin zgodnie z opisem znajdującym się w kalkulacjach cenowych właściwych dla danej części – załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną