Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Nr działki 86/6, 86/9, 86/12 z obrębu 3097) 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez Pracownię Projektową GRUPA MGM Sławomir Adrabiński architekt al. Bohaterów Warszawy 82/5, 71-061 Szczecin a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym: 1) projekt wykonawczy – architektura, 2) projekt wykonawczy – instalacje elektryczne, 3) przedmiary robót – branża budowlana, 4) przedmiary robót – branża elektryczna, 5) Specyfikacja Techniczna – branża architektoniczna, 6) Specyfikacja Techniczna – instalacje elektryczne, 7) zaświadczenia dotyczące robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną