Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl, https://ums.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie: Czerwony Ratusz, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Kapitanat Portu Szczecin, Biuro Spraw Obronnych Żeglugi – BSOŻ, Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski, Obchód Ochrony Wybrzeża Karsibór, Punkt Obserwacyjny, Kapitanat Portu Świnoujście, Stacja Nautyczna Karsibór, Bosmanat Portu Stepnica, Obchód Ochrony Wybrzeża Stepnica- Zielonczyn, Kapitanat Portu Trzebież, Bosmanat Portu Kamień Pomorski. 2. Usługa w zakresie wywozu: odpadów stałych komunalnych, nieczystości płynnych oraz wyposażenie w pojemniki została podzielona na części: 1) Część I– nieruchomości Szczecin: Czerwony Ratusz, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Kapitanat Portu Szczecin, Biuro Spraw Obronnych Żeglugi – BSOŻ. 2) Część II– nieruchomości Świnoujście: Kapitanat Portu Świnoujście, Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski, Obchód Ochrony Wybrzeża Karsibór , Punkt Obserwacyjny, Stacja Nautyczna Karsibór. 3) Część III – nieruchomości Stepnica: Bosmanat Portu Stepnica, Obchód Ochrony Wybrzeża Stepnica- Zielonczyn. 4) Część IV– nieruchomości Trzebież: Kapitanat Portu Trzebież. 5) Część V– nieruchomości Kamień Pomorski : Bosmanat Portu Kamień Pomorski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną