Wykonywanie serwisu, konserwacji, napraw i utrzymanie pogotowia awaryjnego dla systemów i instalacji ppoż. oraz rewizja podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach ZUS Oddział Szczecin i podległych jednostkach terenowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53, fax. 91 459 65 76
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie serwisu, konserwacji, napraw i utrzymanie pogotowia awaryjnego dla systemów i instalacji ppoż. oraz rewizja podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach ZUS Oddział Szczecin i podległych jednostkach terenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: • wykonywanie przeglądów i napraw, utrzymanie pogotowia awaryjnego, konserwacja zainstalowanych systemów i instalacji przeciwpożarowych oraz • rewizja podręcznego sprzętu gaśniczego i jego wymiana w razie powstania takiej potrzeby w poniżej wymienionych obiektach ZUS Oddział Szczecin i podległych jednostkach terenowych: 1) Oddział ZUS w Szczecinie ul. J. Matejki 22 2) Oddział ZUS w Szczecinie ul. A. Citroena 2 3) Inspektorat ZUS w Stargardzie ul. Składowa 2 4) Inspektorat ZUS w Choszcznie ul. Jagiełły 28 5) Inspektorat ZUS w Gryfinie ul. Łużycka 3 6) Inspektorat ZUS w Gryficach ul. Dąbskiego 5 7) Inspektorat ZUS w Myśliborzu ul. W. Pileckiego 29 8) Inspektorat ZUS w Pyrzycach ul. Sportowa 1 9) Inspektorat ZUS w Świnoujściu ul. Piastowska 63 10) Ośrodek Kolonijno-Szkoleniowy w Lubinie k/Międzyzdrojów ul. Główna 6 11) Biuro Terenowe w Międzyzdrojach ul. Lipowa 9 12) Inspektorat ZUS w Łobzie ul. Siewna 5a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy oraz załączniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31625200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną