Wykonywanie serwisu dźwigów osobowych i towarowych, oraz utrzymania pogotowia dźwigowego, zainstalowanych w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22 i ul. Andre Citroena 2 oraz Inspektoratu ZUS w Gryficach przy ul. Dąbskiego 5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53, fax. 91 459 65 76
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie serwisu dźwigów osobowych i towarowych, oraz utrzymania pogotowia dźwigowego, zainstalowanych w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22 i ul. Andre Citroena 2 oraz Inspektoratu ZUS w Gryficach przy ul. Dąbskiego 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie comiesięcznego świadczenia usług serwisowych urządzeń dźwigowych, w tym dokonywania przeglądów*, konserwacji*, usuwania usterek* i awarii*, dokonywania napraw* oraz utrzymania pogotowia dźwigowego, zgodnie ze specyfikacją urządzeń dźwigowych w podziale na części: część 1 - serwis dźwigów w Oddziale ZUS w Szczecinie - budynek przy ul. Jana Matejki 22. część 2 - serwis dźwigów w Oddziale ZUS w Szczecinie - budynek przy ul. Andre Citroena 2. część 3 - serwis dźwigów w Inspektoracie ZUS w Gryficach - budynek przy ul. Dąbskiego 5. * ”Awaria” – zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, powodujące utratę sprawności instalacji lub urządzenia * ”Przegląd” - to zespół czynności kontrolnych obiektu, instalacji lub urządzenia, mający na celu wykrycie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu lub uszkodzeń w ich strukturze * „Konserwacja” - to zespół czynności służących utrzymaniu instalacji i urządzeń w sprawności bez konieczności przeprowadzenia naprawy * ”Naprawa” - to zespół czynności, których celem jest przywrócenie sprawności instalacji lub urządzenia * ”Usterka” - to uszkodzenie urządzenia lub instalacji lub ich elementu składowego nie mające wpływu na ich sprawność
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną