Wykonanie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71 , fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
  Al. Bohaterów Warszawy 33
  70-340 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71, fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
  REGON: 17511575001150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Zamówienie obejmuje: opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) i jego uzgodnione, dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”, etapowe wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu, w zakresie montażu oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonania oznakowania poziomego z podziałem na trzy zakresy: zakres 1: a) S11 w km od 0+000 – 1+593 b) S6 w km od -0+665 – 3+100 c) S6 w km od 15+900 – 18+606 zakres 2: a) S6 w km od 6+400 – 14+300 zakres 3: a) S6 w km od 3+100 – 6+400 b) S6 w km od 14+300 – 15+900
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233290-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną