Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego oraz budynku garażu przy ul. Dąbrowskiego 14B, w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego oraz budynku garażu przy ul. Dąbrowskiego 14B, w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku użytkowego oraz budynku użytkowego oraz budynku garażu przy ul. Dąbrowskiego 14B, w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Projekt budowlany pn. „Wykonanie rozbiórki budynku przy ulicy Dąbrowskiego Nr 14B” 2) Projekt wykonawczy pn. „Wykonanie rozbiórki budynku przy ulicy Dąbrowskiego Nr 14B” 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pn. „Wykonanie rozbiórki budynku przy ulicy Dąbrowskiego Nr 14B” opracowane przez Tomasza Świątka Inżynierska Obsługa Inwestycji, Al. Wyzwolenia 8/7, 70-552 Szczecin 4) Decyzja Nr 1814/18 3. Charakterystyka budynków do rozbiórki: 1) Budynek użytkowy: Dane liczbowe: - Powierzchnia zabudowy – 211, 031m2 - Długość – 30,40m - Szerokość – 6,50 m i 7,55m - Wysokość budynku – 6,47m i 7,52m - Kubatura – 1 476,16m3 2) Garaż: Dane liczbowe: - Powierzchnia – 35,51m2 - Długość – 8,99m - Szerokość – 3,60m i 4,30m - Wysokość budynku – 3,07 m - Kubatura – 109,10 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną