Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019” na które składa się adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie

Zespół Żłobków Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich
 • Województwo: brak
 • Adres: 70-430 Szczecin, Śląska
 • Telefon/fax: tel. 91 434 16 16 , fax. 91 434 16 16
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków Miejskich
  Śląska 54
  70-430 Szczecin, woj. brak
  tel. 91 434 16 16, fax. 91 434 16 16
  REGON: 36329548000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zespolzlobkow.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019” na które składa się adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019” na które składa się adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną