Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jarowita 10/5 na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w branży budowlanej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jarowita 10/5 na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w branży budowlanej w trybie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 1) Branża budowlana – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach dwóch etapów: Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej na wyburzenie ściany działowej (nośnej) wraz z zaprojektowaniem stosownego nadproża w miejscu wyburzonej ściany i uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanej przez właściwy organ, Do obowiązków wykonawcy w ramach 1 etapu należy w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy, b) uzyskanie akceptacji upoważnionego przedstawiciela zamawiającego opracowanej dokumentacji projektowej, c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia dotyczącego robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, d) dostarczenie zamawiającemu w wersji papierowej: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - pozwolenie na budowę lub zaświadczenie dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, Etap 2: realizacja robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. a) wyburzenie ściany działowej zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym, b) remont wyprawy tynkowej ścian, sufitów wraz z malaturą, c) mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek, d) ułożenie płyt OSB gr =22 mm (wpust+pióro) – wzmocnienie istniejące po ocyklinowaniu, e) ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, f) wykonanie izolacji posadzek i ścian, izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach „mokrych”, g) ułożenie posadzki z płytek na zaprawie cementowe, h) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, - w każdym oknie zamontować klamki zamykane na kluczyk 2) Branża sanitarna: a) wymiana kuchenki gazowej 4- palnikowej, (kuchnia gazowa 4- palnikowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem), b) próba szczelności instalacji gazowej, c) montaż zlewozmywaka, umywalek, wanny, wraz z bateriami i instalacją rurową, d) montaż kabiny natryskowej, e) montaż wodomierzy z plombowaniem, f) montaż podgrzewacza elektrycznego, g) próba szczelności instalacji wodociągowych, instalacji wewnętrznej c.o., 3) Branża elektryczna: a) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, d) montaż szaf dystrybucyjnych, kanałów instalacyjnych z PCV, e) montaż gniazd podwójnych TV sat, gniazd internetowych, abonenckich,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną