Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na trzy części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na trzy części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na trzy części: 1) Część 1 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolumba 9 front, wraz z robotami towarzyszącymi; 2) Część 2 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2 oficyna, wraz z robotami towarzyszącymi; 3) Część 3 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 3 oficyna, wraz z robotami towarzyszącymi;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną