Wykonanie remontu dachu i docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 30, 30 A oficyny w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachu i docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 30, 30 A oficyny w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu i docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 30, 30A oficyny w Szczecinie, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia obejmuje miedzy innymi: Docieplenie ścian elewacji budynków zakres robót: a) naprawa uszkodzonych ścian, b) przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie tynków, uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych, zagruntowanie podłoża, c) docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm, d) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2 cm, e) wykonanie tynku cienkowarstwowego wraz z malowaniem farbami elewacyjnymi, f) wymianie obróbek blacharskich, parapetów i rynien spustowych, g) wymiana stolarki okiennej, h) wymiana stolarki drzwiowej, i) regulacja, konserwacja i pomalowanie drzwi wejściowych, j) montaż budek dla ptaków, k) uporządkowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na elewacjach, wymiana lub uzupełnienie lamp oświetleniowych i numerów policyjnych, instalacji odgromowej, tablic, skrzynek, przewodów kominowych - demontaż i ponowny montaż po dociepleniu, konserwacja elementów metalowych na elewacjach Remont dachu zakres robót: Wykonanie remontu dachu budynku (dachy z pokryciem papowym na części płaskiej, oraz z blachy dachówkopodobnej na mansardach), polegającego na: a) wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku b) wymiana rynien na nowe z blachy cynkowo-tytanowej, c) wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej, d) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy, e) naprawa uszkodzeń czapek kominowych, f) pokrycie dachu papą podkładową termozgrzewalną g) pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową, h) montaż izoklinów styropianowych przed wykonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej, i) wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej: kominów, wyłazu oraz przylegających ścian, j) wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej styków połaci z sąsiednim budynkiem, k) montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej, l) wymianę pokrycia na nowe, z blachy stalowej powlekanej dachówkowej na częściach mansardowych, m) wymiana uszkodzonych desek na połaciach, n) wymiana uszkodzonych tynków na kominach ponad dachem, o) oklejenie ścianek kominów siatką z włókna szklanego, p) wymiana okien połaciowych, q) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową r) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, s) wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki (dokument przekazania do utylizacji należy załączyć do dokumentów odbiorowych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną