Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wlkp. 22 oficyna w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wlkp. 22 oficyna w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wlkp.22 oficyna w Szczecinie, polegających na wykonaniu remontu dachu i klatki schodowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia obejmuje miedzy innymi: 1) Remont dachu: a) wymiana uszkodzonych desek poszycia dachu, b) wymiana pokrycia z papy, c) wymianę okien w obrębie dachu, d) remont czapek kominowych, e) miejscowe przemurowanie kominów ponad dachem, f) wymiana uszkodzonych tynków kominów ponad dachem, g) oklejenie (ponad dachem) ścianek kominów i nadbudówek powyżej połaci siatką z włókna szklanego, h) wymiana pokrycia z blachy mansardów, i) wymiana opierzeń i obróbek blacharskich, j) wymianę rynien i rur spustowych, k) wywóz i opłata za składowisko wszystkich materiałów z rozbiórki. 2) Docieplenie ścian budynku z wykonaniem poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej: a) przeprowadzenie robót przygotowawczych, b) ustawienie rusztowań, c) naprawa murów zewnętrznych za pomocą zszywania prętami stalowymi, d) skucie uszkodzonych tynków istniejących, e) wykonanie obrzutki tynkarskiej, f) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, g) wymiana parapetów i obróbek blacharskich h) docieplenie ścian zewnętrznych, i) wykonanie warstw wykończeniowych, j) montaż budek dla ptaków. 3) Remont klatki schodowej: a) uzupełnienie tynków ścian i stropów, b) zdarcie starych farb ze ścian oraz sufitów, c) usunięcie farby z poręczy i balustrad schodów z ponownym malowaniem farbą olejną, d) malowanie farbą olejną lamperii oraz farbą emulsyjną ścian powyżej lamperii oraz sufitów, e) malowanie farbą olejną wszystkich elementów drewnianych, f) ułożenie na schodach płyt twardych, wykładzin z tworzyw sztucznych i nosków ochronnych, g) ułożenie na podłodze parteru płytek z kamieni sztucznych, h) ułożenie na podłogach wyższych kondygnacji wykładzin z tworzyw sztucznych, i) pomalowanie stolarki drzwiowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną