Wykonanie remontów ścian elewacji budynków w podziale na dwie części: I – al. Piastów 65 oficyna oraz część II – Zółkiewskiego 4 oficyna i ul. B. Śmiałego 40 oficyna

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów ścian elewacji budynków w podziale na dwie części: I – al. Piastów 65 oficyna oraz część II – Zółkiewskiego 4 oficyna i ul. B. Śmiałego 40 oficyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów ścian elewacji budynków mieszkalnych stanowiących własność Zamawiającego położonych w Szczecinie przy: 1.1. Część I - al. Piastów 65 oficyna, 1.2. Część II - ul. Żółkiewskiego 4 oficyna i ul. B. Śmiałego 40 oficyna 2. Część I - al. Piastów 65 oficyna - Przedmiar robót, projekt elewacji, pozwolenie na budowę – załącznik nr 1 oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2, Część II - ul. Żółkiewskiego 4 oficyna i ul. B. Śmiałego 40 oficyna - Przedmiar robót – załącznik nr 1a,1b oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną