Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian piwnic oraz docieplenia tylnej ściany budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 18 oficyna w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian piwnic oraz docieplenia tylnej ściany budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 18 oficyna w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian piwnic oraz docieplenia ściany tylnej budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 18 oficyna w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) wykonanie materiałami systemowymi docieplenia ściany tylnej budynku, płytami styropianu ekstrudowanego - XPS, o λ = 0,031 W/(m•K), płyty grubości minimum 14 cm, 2) wykonanie izolacji poziomej wszystkich ścian piwnicznych metodą wciskania blach oraz w uzupełnieniach metodą iniekcji, 3) roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac zasadniczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną