Wykonanie instalacji CCTV i kontroli dostępu w obiektach przy ul. Roosevelta 1,2; Felczaka 19 i Boh.Warszawy 32A w Szczecinie.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Roosevelta
 • Telefon/fax: tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji CCTV i kontroli dostępu w obiektach przy ul. Roosevelta 1,2; Felczaka 19 i Boh.Warszawy 32A w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W obiekcie przy ul. Roosevelta 1,2 w Szczecinie - modernizacja zabezpieczeń technicznych, w tym: • Systemu Telewizji Dozorowej (STD/CCTV) • Systemu Kontroli Dostępu (SKD) polegająca na wymianie urządzeń z zachowaniem istniejącego okablowania. 2) W obiekcie przy ul. Felczaka 19 w Szczecinie - modernizacja zabezpieczeń technicznych, w tym: • Systemu Telewizji Dozorowej (STD/CCTV) polegająca na wymianie urządzeń z zachowaniem istniejącego okablowania. 3) Prawo opcji - w obiekcie przy ul. Boh. Warszawy 32A w Szczecinie - modernizacja zabezpieczeń technicznych, w tym: • Systemu Telewizji Dozorowej (STD/CCTV) polegająca na wymianie urządzeń z zachowaniem istniejącego okablowania (opcja).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32323500-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną