Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej waz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na dwie części

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej waz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -kosztoiysowej polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z instalacjami: elektryczną i sanitarnymi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na dwie części: część 1 : ul. Jagiellońska 18/27; al. Piastów 71/16; część 2 : al. Wojska Polskiego 48/14; ul. Królowej Jadwigi 1/26; ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17/33. 2. Szczegółowy opis zakresu i sposobu realizacji zamówienia został określony SIWZ oraz w projektach umów stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji należy wykonać: a) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz przekazanymi w trakcie projektowania b) zgodnie z „Ramowymi wytycznymi i wymaganiami dotyczącymi projektowania, wykończenia, wyposażenia przeznaczonych do przebudowy oraz modernizacji wolnych lokali mieszkalnych z zasobu własnego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o." - stanowiącymi załącznik nr 4 c) odrębnie na każdy budynek oraz innymi wymaganiami zawartymi w projektach umowy - Załącznik nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną