Wykonanie dokumentacji do planów ochrony dla rezerwatów Rzeka Rekowa, Nadmorski Bór Storczykowy, w ramach projektu pt. „Opracowanie dokumentacji planów ochrony dla wybranych rezerwatów przyrody w województwie zachodniopom

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji do planów ochrony dla rezerwatów Rzeka Rekowa, Nadmorski Bór Storczykowy, w ramach projektu pt. „Opracowanie dokumentacji planów ochrony dla wybranych rezerwatów przyrody w województwie zachodniopom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji do planów ochrony dla rezerwatów: Rzeka Rekowa i Nadmorski Bór Storczykowy, w ramach projektu pt. „Opracowanie dokumentacji planów ochrony dla wybranych rezerwatów przyrody w województwie zachodniopomorskim”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90700000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną