Wydzielenie pomieszczenia łazienki w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 3, nr 7, nr 11, i nr 12 w budynku przy ul. Kolskiej 2 oraz w lokalach nr 1, nr 3 i nr 4 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a w podziale na dwie części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydzielenie pomieszczenia łazienki w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 3, nr 7, nr 11, i nr 12 w budynku przy ul. Kolskiej 2 oraz w lokalach nr 1, nr 3 i nr 4 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a w podziale na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie pomieszczenia łazienki w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 3, nr 7, nr 11, i nr 12 w budynku przy ul. Kolskiej 2 oraz w lokalach nr 1, nr 3 i nr 4 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a w podziale na dwie części 1) Część 1 – Wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych zasiedlonych nr 3, 7, 11, 12, w budynku przy ul. Kolskiej 2; 2) Część 2 – Wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych zasiedlonym nr 1, 3 i 4 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną