Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na cztery części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na cztery części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na cztery części: 1) Część 1 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w zasiedlonych lokalach mieszkalnych nr 12, 19 i niezasiedlonym lokalu nr 15 w budynku przy ul. Wielkopolska 29. 2) Część 2 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w zasiedlonych lokalach mieszkalnych nr 20, 21, 22 w budynku przy ul. Wielkopolska 29. 3) Część 3 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w zasiedlonych lokalach mieszkalnych nr 24, 25, 26 w budynku przy ul. Wielkopolska 29. 4) Część 4 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w zasiedlonych lokalach mieszkalnych nr 27, 30 i niezasiedlonym lokalu nr 29 w budynku przy ul. Wielkopolska 29.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną