Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje” w pakietach.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-780 Szczecin, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260 , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpital-zdroje.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje” w pakietach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw, okresowych przeglądów technicznych, zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w pakietach. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 64 części zwane pakietami. Pakiet Nr 1 - Respiratory I, Pakiet Nr 2 - Aparaty do znieczuleń Saturn Evo, Pakiet Nr 3 - Sprzęt położniczy, Pakiet Nr 4 - Aparaty USG I, Pakiet Nr 5 - Aparaty USG II, Pakiet Nr 6 - Komory Laminarne, Pakiet Nr 7 - Sprzęt pulmonologiczny I, Pakiet Nr 8 - Sprzęt pulmonologiczny II – Spirometry I, Pakiet Nr 9 - Urządzenia do badań urodynamicznych, Pakiet Nr 10 - Gastroskopy i Kolonoskopy, Pakiet Nr 11- Sprzęt RTG – O-ARM, Pakiet Nr 12 – Analizatory, Pakiet Nr 13 – Neuronawigacja, Pakiet Nr 14 - Respiratory Siemens, Pakiet Nr 15 - Respiratory Bennet 980, HT70, Pakiet Nr 16 - Respiratory Acutronic, Pakiet Nr 17 - Respiratory Datex, Pakiet Nr 18 - Respiratory Newport, Pakiet Nr 19 - Respiratory Sechrist, Pakiet Nr 20 - Respiratory różne II, Pakiet Nr 21 - Respiratory Hamilton, Pakiet Nr 22 - Respiratory PB 840, Pakiet Nr 23 - Diatermie Bowa, Pakiet Nr 24 - Aparaty do dializy I, Pakiet Nr 25 – Urocap, Pakiet Nr 26 - Sprzęt urologiczny I, Pakiet Nr 27 - Sprzęt urologiczny II – Lasery, Pakiet Nr 28 – Laryngofiberoskop, Pakiet Nr 29 - Zestaw do wykonywania fotografii kolorowej siatkówki, Pakiet Nr 30 - Laparoskop, Histeroskop, Pakiet Nr 31 - Aparat do zabiegów metodą endoskopii, Pakiet Nr 32 - Zestaw laparoskopowy, Pakiet Nr 33 – Kolposkopy, Pakiet Nr 34 – Mammograf, Pakiet Nr 35 - Sprzęt RTG – Philips, Pakiet Nr 36 - Sprzęt RTG TMS, Pakiet Nr 37 - Sprzęt RTG – Ziehm, Pakiet Nr 38 - Sprzęt RTG Samsung GC80V, Pakiet Nr 39 - Sprzęt RTG zen, Pakiet Nr 40 – Neuromonitoring, Pakiet Nr 41 - Zestaw do otwarcia kręgosłupa, Pakiet Nr 42 - Zestaw laparoskopowy ginekologiczny, Pakiet Nr 43 - Konsole do kriochirurgii, Pakiet Nr 44 - laser Litho, Pakiet Nr 45 - laser okulistyczny, Pakiet Nr 46 - System śródoperacyjnego monitoringu ISIS IOM, Pakiet Nr 47 - Tomograf okulistyczny, Pakiet Nr 48 - Zestaw artroskopowy, wiertarka do dużych kości, Pakiet Nr 49 - Zestaw do otwarcia głowy, Pakiet Nr 50 - Ultradźwiękowy aspirator tkanek, Pakiet Nr 51 - Stabilizator kości, Pakiet Nr 52 - Zestaw cystoskopowy pediatryczny, Pakiet Nr 53 - Aparat EW, Pakiet Nr 54 - Wieża do zabiegów cystoskopowych, Pakiet Nr 55 - Wieża do zabiegów chirurgicznych, Pakiet Nr 56 - Sprzęt pulmonologiczny III - Spirometry II, Pakiet Nr 57 - System manometrii i impedancji pH, Pakiet Nr 58 - Aparaty do dializy II, Pakiet Nr 59 – Neuroendoskop, Pakiet Nr 60 - Pipeta automatyczna, Pakiet Nr 61 - Analizator tlenku azotu, Pakiet Nr 62 – Densytometry, Pakiet Nr 63 – Audiometr, Pakiet Nr 64 – Gastrolizer.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną