Świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych w wybranych obiektach ZUS Oddział w Szczecinie i podległych jednostkach terenowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53, fax. 91 459 65 76
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych w wybranych obiektach ZUS Oddział w Szczecinie i podległych jednostkach terenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w tym dokonywanie przeglądów* i konserwacji* - odpowiednio 2 lub 4 razy w roku dla określonego urządzenia oraz usuwania usterek*, awarii* i dokonywanie napraw* oraz zapewnienie pogotowia serwisowego w trakcie trwania umowy w następujących obiektach ZUS Oddział w Szczecinie i podległych jednostkach terenowych: 1) Oddział przy ul. J. Matejki 22 w Szczecinie 2) Oddział przy ul. A. Citroena 2 w Szczecinie 3) Inspektorat przy ul. Jagiełły 28 w Choszcznie 4) Inspektorat przy ul. Dąbskiego 5 w Gryficach 5) Inspektorat przy ul. Łużyckiej 3 w Gryfinie 6) Inspektorat przy ul. Felczaka 29 w Myśliborzu 7) Inspektorat przy ul. Sportowej 1 w Pyrzycach 8) Inspektorat przy ul. Składowej 2 w Stargardzie 9) Inspektorat przy ul. Piastowskiej 63 w Świnoujściu 10) Biuro Terenowe przy ul. Lipowej 9 w Międzyzdrojach 11) Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy przy ul. Głównej 6 w Lubinie 12) Inspektorat przy ul. Kościuszki 26 w Łobzie Zamówienie obejmuje łącznie 177 różnych urządzeń klimatyzacyjnych, w tym centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, agregaty, regulatory, kurtyny powietrzne, wentylatory, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną