Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z kompleksów garażowych, zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych terenach Gminy Miasto Szczecin oraz z siedzib ZBiLK, w podziale na cztery części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z kompleksów garażowych, zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych terenach Gminy Miasto Szczecin oraz z siedzib ZBiLK, w podziale na cztery części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, gromadzonych na terenie zespołów garażowych oraz siedzib Zamawiającego, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w obszarze Gminy Miasto Szczecin, w podziale na cztery części: 1) część 1 – obejmująca odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych stanowiących zespoły garażowe i siedziby Zamawiającego, położonych na terenie sektora nr I, 2) część 2 – obejmująca odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych, stanowiących zespoły garażowe i siedziby Zamawiającego, położonych na terenie sektora nr II, 3) część 3 – obejmująca odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych, stanowiących zespoły garażowe i siedziby Zamawiającego, położonych na terenie sektora nr III, 4) część 4 – obejmująca odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych, stanowiących zespoły garażowe, położonych na terenie sektora nr IV. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną