"Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych w okresie od 7.04.2020 r. do 6.04.2022 r.

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-804 Szczecin, ul. Czesława
 • Telefon/fax: tel. 91 421 63 23 , fax. 91 421 63 20
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  ul. Czesława 9
  71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 421 63 23, fax. 91 421 63 20
  REGON: 32113982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych w okresie od 7.04.2020 r. do 6.04.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych w okresie od 7.04.2020 r. do 6.04.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną