„ŚWIADCZENIE USŁUG NIEZALEŻNEGO DORADCY TECHNICZNEGO DLA INWESTYCJI – BUDOWA PARKU WODNEGO PN. FABRYKA WODY – NOWA GONTYNKA W SZCZECINIE”

Fabryka Wody sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Fabryka Wody sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-504 Szczecin, Czesława
 • Telefon/fax: tel. 915065290
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fabryka Wody sp. z o.o.
  Czesława 9/9
  71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915065290
  REGON: 368786194
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fabrykawody.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: komunalna spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ŚWIADCZENIE USŁUG NIEZALEŻNEGO DORADCY TECHNICZNEGO DLA INWESTYCJI – BUDOWA PARKU WODNEGO PN. FABRYKA WODY – NOWA GONTYNKA W SZCZECINIE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie monitorowaniu prawidłowości procesu realizacji inwestycji i dokumentowanie jego przebiegu w formie raportów. Przedmiotem inwestycji jest Budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71530000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną