„Świadczenie usług geodezyjnych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego” - postępowanie nr SZC.WOP.260.37.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-615 Szczecin, Matejki
 • Telefon/fax: tel. (91) 814-42-59, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
  Matejki 6B
  71-615 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (91) 814-42-59, , fax. -
  REGON: 36784953800152
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług geodezyjnych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego” - postępowanie nr SZC.WOP.260.37.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne w zakresie sporządzania projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym wyliczenie powierzchni projektowanych działek wraz z powierzchniami klasoużytków poszczególnych działek przygotowywanych do dzierżawy oraz okazaniem po zakończeniu procedur przetargowych przez KOWR projektowanych granic przyszłemu dzierżawcy. 3.2. Postepowanie obejmuje wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego. 3.3. Zamawiający zakłada, że przedmiot zamówienia realizowany będzie na nieruchomościach rolnych o powierzchni ogólnej na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego maksymalnie 800 ha. 3.4. Zamawiający będzie dokonywał zleceń i rozliczał wykonane zlecenie projektu podziału geodezyjnego w oparciu o ilość dniówek zespołu polowego oraz ilość dniówek pracownika kameralnego wykorzystanych do opracowania danego projektu podziału. 3.5. Zamawiający przewiduje następującą ilość usług geodezyjnych wyrażonych w dniówkach zespołu polowego i dniówkach pracownika kameralnego: „Wykaz zakładanej do wykonania ilości poszczególnych czynności planowanych do wykonania w ramach trwania umowy” zamieszczony w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną