Świadczenie usług fotokopiowania, drukowania oraz skanowania za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych w Areszcie Śledczym w Szczecinie

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Kaszubska
 • Telefon/fax: tel. 91 4809100, 4809151, 52 , fax. 914 809 260
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Kaszubska 28
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4809100, 4809151, 52, fax. 914 809 260
  REGON: 62648400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług fotokopiowania, drukowania oraz skanowania za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych w Areszcie Śledczym w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę usług, których efektem będzie zapewnienie w siedzibie Zamawiającego korzystania z Systemu Centralnego Wydruku. Usługa obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego 7 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz papierem. Szczegóły dotyczące zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. CPV – 79820000-8, 50300000-8, 30125120-8, 30125110-5, 48000000-8,30197630-1, 30232110-8, 30216110-0.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną