„Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-655 Szczecin, T. A. Wendy
 • Telefon/fax: tel. +48913516200, , fax. +48914342263
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
  T. A. Wendy 8
  70-655 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48913516200, , fax. +48914342263
  REGON: 00014505200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zegluga.szn.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną