Usunięcie niebezpiecznych obiektów z plaży i dna morza w rejonie przebudowy ostróg T w Dziwnowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie niebezpiecznych obiektów z plaży i dna morza w rejonie przebudowy ostróg T w Dziwnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje oczyszczanie z niebezpiecznych obiektów, a także obiektów wybuchowych pochodzenia wojskowego w rejonie planowanej przebudowy ostróg brzegowych typu „T” w miejscowości Dziwnów w km: 388,50 – 389,00 km. Oczyszczanie ma dotyczyć plaży i dna w bezpośrednim sąsiedztwie ostróg do rozbiórki i osi ostróg zaplanowanych do wbicia w postaci pasów o szer. 7,5 m po obu stronach konstrukcji, a w przypadku ostrogi podwójnej, również jej środka. Szacowana powierzchnia objęta pracami to ok. 10 300 m2. Około 80% tego obszaru (w zależności od poziomu morza) może znajdować się pod wodą. Z czterech ostróg przeznaczonych do rozbiórki, nasady (prostopadłe do brzegu odcinki ostróg) dwóch, posiadają podwójną palisadę. Palisady oddalone są od siebie o ok 1m. Przestrzeń pomiędzy palisadami wypełniona jest narzutem kamiennym i gruzem. Odcinki ostróg równoległe do brzegu posiadają konstrukcję jednopalisadową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90523000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną