"Usługi sprzątania w roku 2020"

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-383 Szczecin, Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 914 256 100 , fax. 914 256 103
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  Mickiewicza 41
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 256 100, fax. 914 256 103
  REGON: 81014446200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usługi sprzątania w roku 2020"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątanie pomieszczeń w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, Filii WUP w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin, Wydziału ds. Obsługi FGŚP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71- 617 Szczecin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną