Usługi rolnicze

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-847 Szczecin, Goleniowska
 • Telefon/fax: tel. 91 4600669, 4600685, , fax. 91 4693314
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu
  Goleniowska 56A
  70-847 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4600669, 4600685, , fax. 91 4693314
  REGON: 30163114080012
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-dabie.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi rolnicze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania są usługi agrotechniczne na rzecz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu oraz podległych Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian w Białogardzie i Rarwinie oraz w Nowych Liniach. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia. Szczegółowy opis poszczególnych części, w tym powierzchnia lub ilość, termin wykonania oraz warunki stawiane Wykonawcy zawarte są w załączniku do SIWZ. 1. Zadanie nr 1 - dotyczy usługi agrotechnicznej polegającej na zbiorze kombajnem zbożowym wraz z rozdrobnieniem słomy jęczmienia jarego, pszenicy ozimej, żyta ozimego oraz łubinu wąskolistnego w ZDOO Białogard oraz rozrzutu wapna nawozowego. 2. Zadanie nr 2 - dotyczy usługi agrotechnicznej polegającej na zbiorze kombajnem zbożowym wraz z rozdrobnieniem słomy pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, łubinu wąskolistnego w ZDOO Rarwino. 3. Zadanie nr 3 - dotyczy usługi agrotechnicznej polegającej na zbiorze kombajnem zbożowym wraz z rozdrobnieniem słomy pszenicy ozimej, żyta ozimego w SDOO Szczecin Dąbie. 4. Zadanie nr 4 - dotyczy kompletu usług agrotechnicznych wg załączonego wykazu w Nowych Liniach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną