USŁUGI KONSERWACJI KLIMATYZATRÓW, WENTYLATORÓW , WENTYLATORÓW DACHOWYCH, NAGRZEWNIC, KANAŁÓW WENTYLACYJNO -KLIMATYZACYJNYCH ZAINSTALOWANYCH W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG W SZCZECINIE

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI KONSERWACJI KLIMATYZATRÓW, WENTYLATORÓW , WENTYLATORÓW DACHOWYCH, NAGRZEWNIC, KANAŁÓW WENTYLACYJNO -KLIMATYZACYJNYCH ZAINSTALOWANYCH W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji klimatyzatorów, wentylatorów, nagrzewnic, aparatów grzewczo– chłodzących, wentylatorów dachowych itp. znajdujących się w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie. Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w „Specyfikacji technicznej ” stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ w „Zakresie prac konserwacyjnych ” stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ, oraz Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50712000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną