Usługa wykonania kombinezonów chroniących przed chemikaliami L-2 kolor khaki wg dokumentacji technicznej na odzież ochronną L-2/CM (użytkowaną w SZ RP) nr WT-Z-0406/A/CHEM. na rzecz jednostek wojskowych z rejonu odpowiedzialności 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania kombinezonów chroniących przed chemikaliami L-2 kolor khaki wg dokumentacji technicznej na odzież ochronną L-2/CM (użytkowaną w SZ RP) nr WT-Z-0406/A/CHEM. na rzecz jednostek wojskowych z rejonu odpowiedzialności 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa odzieży ochronnej lekkiej ochraniającej przed chemikaliami, wykonanej wg dokumentacji technicznej na odzież ochronną L-2/CM (użytkowaną w SZ RP) nr WT-Z-0406/A/CHEM. Opis wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną