Usługa sprzątania w MOSRiR w 2020 r.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-245 Szczecin, ul. Władysława Szafera
 • Telefon/fax: tel. 914 223 427 , fax. 914 221 952
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
  ul. Władysława Szafera 7
  71-245 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 223 427, fax. 914 221 952
  REGON: 81120536100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania w MOSRiR w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w siedzibie MOSRiR przy ul. Wł. Szafera 7 i w Kompleksie Sportowym (dalej: „SDS”) przy ul. Wąskiej 16, w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje: 1) sprzątanie obiektu siedziby MOSRiR o łącznej powierzchni użytkowej 571,39 m kw., w tym 66,40 m kw. powierzchni szklanej-sprzątanie 5 razy w tygodniu (poniedziałek – piątek) po godz. 15:00 2)) codzienne sprzątanie w godzinach od 22:00 do 6:00 niżej wymienionych pomieszczeń i powierzchni użytkowej: - hala SDS o łącznej powierzchni 816,44 m kw (parter, I kondygnacja) - pływalnia kryta 25 m o łącznej powierzchni – 764,62 m kw - pływalnia 50 m – basen olimpijski o łącznej powierzchni użytkowej – 3.490,20 m kw w tym powierzchnia okien – 70,60 m kw, - dział odnowy biologicznej i rehabilitacji - łączna powierzchnia 820,96 m kw, 3) sprzątanie w godzinach od 22:00 do 6:00 w następujące dni tygodnia niżej wymienionych pomieszczeń i powierzchni: - piątki, soboty i niedziele – Hala SDS o łącznej powierzchni użytkowej 775,59 m kw -środy i niedziele – pływalnia: mały basen, brodzik do nauki pływania o łącznej powierzchni użytkowej – 198,10 m kw - niedziele: pływalnia kryta 25 m o łącznej powierzchni użytkowej – 381,80 m kw 4) sprzątanie w godzinach od 22:00 do 6:00 w poszczególne dni tygodnia: pływalnia kryta 50 m o łącznej powierzchni użytkowej – 2.624,41 m kw, powierzchnia szklana – 995,51 m kw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną