Usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu technicznego konstrukcji podwodnej budowli hydrotechnicznych w Porcie Wojennym Świnoujście i Punkcie Bazowania Okrętów Dziwnów.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu technicznego konstrukcji podwodnej budowli hydrotechnicznych w Porcie Wojennym Świnoujście i Punkcie Bazowania Okrętów Dziwnów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu technicznego konstrukcji podwodnej budowli hydrotechnicznych w Porcie Wojennym Świnoujście i Punkcie Bazowania Okrętów Dziwnów. 2. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Szczegółowym opisie i zakresie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98363000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną