Usługa obsługi mobilnego sprzętu sanitarnego (kabin sanitarnych, umywalek wolnostojących), ustawianych przez Wykonawcę na terenie jednostek, instytucji i obiektów wojskowych, zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG Szczecin

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa obsługi mobilnego sprzętu sanitarnego (kabin sanitarnych, umywalek wolnostojących), ustawianych przez Wykonawcę na terenie jednostek, instytucji i obiektów wojskowych, zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG Szczecin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia związanego z usługą obsługi mobilnego sprzętu sanitarnego (kabin sanitarnych, umywalek wolnostojących), ustawianych przez Wykonawcę na terenie jednostek, instytucji i obiektów wojskowych, zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG Szczecin, znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usługi stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, Formularzu cenowym - załącznik nr 1A do SIWZ, a także Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90460000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną