Sztuczne zasilanie brzegu w Międzywodziu km: 392,80-393,40

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sztuczne zasilanie brzegu w Międzywodziu km: 392,80-393,40
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na sztucznym zasileniu plaży w Międzywodziu, km 392,80÷393,40. Zakres robót to: • pobór piasku z dna morskiego we wskazanych miejscach, • transport urobku do miejsca wbudowania, • odłożenie urobku na plaży, • formowanie plaży z dostarczonego materiału piaszczystego. Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, (Wytyczne do sztucznego zasilania brzegu), określi dokładne ilości urobku przewidywane do odłożenia na każdy 1 mb plaży oraz do układ rzędnych na plaży po wykonaniu refulacji. Przewidywana ilość urobku potrzebnego do zasilenia plaży to 70 000 m3 - ilość kontraktowa. (km: 392, 800 – 393, 400). Ilość możliwa do rozszerzenia w ramach robót powtarzających (km: 393, 400 – 394, 000).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45243400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną