Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz terenów przyległych. CPV : 90910000-9 usługi sprzątania 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście o łącznej powierzchni 8 403,00 m2 w tym: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia w części I jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie – Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin o łącznej powierzchni 7 325,70 m2. I. Budynek Czerwonego Ratusza Pl. Batorego 4; 70-207 Szczecin A – powierzchnia sprzątana w budynku 5 860,50 m2, w tym: a) pomieszczenia biurowe 2 095,84 m2 b) toalety, łazienki, natryski 257,40 m2 c) ciągi komunikacyjne (klatki schodowe, pozostałe klatki schodowe, korytarze) 3 507,26 m2 d) powierzchnia okien jednostronna 717,16 m2 B – powierzchnia terenu zielonego 0,00 m2 C – powierzchnia terenu utwardzonego 2 076,00 m2 II. Budynek Kapitanatu Portu Szczecin ul. Jana z Kolna 9; 71- 603 Szczecin A – powierzchnia sprzątana w budynku 1 465,20 m2 ,w tym: a) pomieszczenia biurowe 1 097,20 m2 b) toalety, łazienki, natryski 63,60 m2 c) ciągi komunikacyjne (klatki schodowe, pozostałe klatki schodowe, korytarze) 304,40 m2 d) powierzchnia okien jednostronna 402,70 m2 B – powierzchnia terenu zielonego 3 439,00 m2 C – powierzchnia terenu utwardzonego 3 762,00 m2 CZĘŚĆ II Przedmiotem zamówienia w części II jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie – Kapitanat Portu Świnoujście o łącznej powierzchni 1 077,30 m2. I. Budynek Kapitanatu Portu Świnoujście ul. Wybrzeże Władysława IV 7; 72-600 Świnoujście; A – powierzchnia sprzątana w budynku 1 077,30 m2, w tym: a) pomieszczenia biurowe 718,70 m2 b) toalety, łazienki, natryski 124,30 m2 c) ciągi komunikacyjne (klatki schodowe, pozostałe klatki schodowe, korytarze) 234,30 m2 d) powierzchnia okien jednostronna 130,68 m2 B – powierzchnia terenu zielonego 1 250,36 m2 C – powierzchnia terenu utwardzonego 1 210,64 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną