SPRZĘT JEDNORAZOWY

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka
 • Telefon/fax: tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
  REGON: 93438000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZĘT JEDNORAZOWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO: Zadanie 1. Produkty jednorazowego użytku, Zadanie 2. Płytki Petriego, Zadanie 3. Pipety jednorazowe, Zadanie 4. Ezy i głaszczki, Zadanie 5. Wymazówki, Zadanie 6. Probówki, Zadanie 7. Kuwety, Zadanie 8. Worki do Stomachera, Zadanie 9. Folia na płytki, Zadanie 10. Korki celulozowe. Jednorazowy sprzęt powinien spełniać ogólne wymagania przyjęte dla poszczególnych zadań. Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną