Rozbudowa macierzy Huawei OceanStore 2600 V3

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka
 • Telefon/fax: tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Rybacka 1
  70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
  REGON: 28888600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pum.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa macierzy Huawei OceanStore 2600 V3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez zamawiającego macierzy Huawei OceanStor 2600 V3 (SN: 2102350SHS4YHB900004) o minimum: • 60 dysków 1.8TB SAS 10K 2.5" (w pełni kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego macierzą Huawei OceanStor 2600 V3 SN: 2102350SHS4YHB900004) • 7 dysków 1.92TB SSD dysk unity (w pełni kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego macierzą Huawei OceanStor 2600 V3 SN: 2102350SHS4YHB900004) • 3 dodatkowe półki dyskowe 2U na dyski 2.5" (w pełni kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego macierzą Huawei OceanStor 2600 V3 SN: 2102350SHS4YHB900004) Wraz z macierzą wymaga się dostarczenia kompletu okablowania, modułów i wkładek SFP (tak, aby zapełniły w pełni moduł) dedykowanych dla danego urządzenia umożliwiającego rozbudowę macierzy. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest: 1) dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ul. Rybackiej 1, 2) uprzątnięcie i zabranie wszelkich odpadów i opakowań powstałych w wyniku dostawy, 3) wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, 4) dokonanie instalacji i konfiguracja w środowisku produkcyjnym, 5) przeprowadzenie szkolenia z obsługi i konfiguracji na miejscu instalacji, 6) zapewnienie serwisu gwarancyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną