REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-218 Szczecin, Bezrzecze, ul. Górna
 • Telefon/fax: tel. 914 391 731 , fax. 914 391 731
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu
  Bezrzecze, ul. Górna 3
  71-218 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 391 731, fax. 914 391 731
  REGON: 81017456900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pspbezrzecze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pomieszczeń szkoły (sekretariat, pokój dyrektora, pokój nauczycielski, sala lekcyjna) mieszczących się na piętrze budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną