Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap III i IV

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-246 Szczecin, E. Romera
 • Telefon/fax: tel. 914 327 712, , fax. 914 327 712
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
  E. Romera 21-29
  71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 327 712, , fax. 914 327 712
  REGON: 10739230000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap III i IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla personelu zlokalizowanych w piwnicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap III i IV”. Przedmiot niniejszego zamówienia nie przewiduje realizacji etapu I i II określonych w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną