REMONT I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ III KONDYGNACJI BUDYNKU OR PCK W STARGARDZIE NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU AC W STARGARDZIE” – BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, 4-KODNYGNACYJNY, 73-110 STARGARD UL. LIMANOWSKIEGO 24 (ŚRODKOWA CZĘŚĆ ULICY)

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-476 Szczecin, Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 914337302, 914337302 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
  Wojska Polskiego 63
  70-476 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914337302, 914337302, fax. -
  REGON: 007023731-00390
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pck.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ III KONDYGNACJI BUDYNKU OR PCK W STARGARDZIE NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU AC W STARGARDZIE” – BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, 4-KODNYGNACYJNY, 73-110 STARGARD UL. LIMANOWSKIEGO 24 (ŚRODKOWA CZĘŚĆ ULICY)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmie: 1. wykonanie remontu elewacji budynku związaną z wymianą okien, 2. budowa ścian działowych z płyty gk, gkf, 3. wykonanie przebudowy pomieszczeń (m.in. pomieszczeń socjalnych), 4. demontaż i montaż stolarki drzwiowej, 5. demontaż istniejących warstw wykończeniowych podłóg 6. wykonanie nowych warstw posadzkowych 7. wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną