Remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c oraz remont nawierzchni wraz z wjazdem z ul. Rodziewiczówny 10 w podziale na dwie części.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c oraz remont nawierzchni wraz z wjazdem z ul. Rodziewiczówny 10 w podziale na dwie części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część 1 – Remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c w Szczecinie, na części działki nr 86/10 i części działki nr 86/12 z obrębu 3097, 2) Część 2 – Remont nawierzchni części działki nr 15/3 z obrębu 3062 wraz z wjazdem z ul. Rodziewiczówny 10 w Szczecinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną